Saturday, March 4, 2017

Feel Good Day.

Tom's Journal. http://tomschuckmanjournal.blogspot.com/


tschuckman@aol.com


Foreword in Norwegian: 
Hei venner,
virker det som, fra det vi hører, her, i Amerika, som smart Norge har en annen tilnærming i forbindelse med angrepet av ulovlige Aliens som bare invadere å spise opp alle landets ressurser, og de nekter å arbeide eller bidra til kultur. Vår amerikanske konstitusjonen er forskjellige, og ble grunnlagt på "Christian- Judeo" prinsipper. Det KJV bibelen sier, på 2nd pyrrus, kapittel 3 og vers 10, ---"Dette vi bød eder, at hvis nogen ikke vil arbeide, skal han heller ikke ete." Men det er en mørk og ond ånd styrer de ugudelige mennesker på jorden for å presse på for en One World Gov't.... eller NWO ---"nye verdensorden." Det vil være bare to klasser av mennesker, den styrende rike, og slave fungerer dårlig. Men de bare ikke har peiling, at Gud i himmelen, har et helt annet plan i tankene, og han er den allmektige! Det er viktig å huske på dette når du leser min beskjedne blogginnlegg.
Ha en god dag!
---Tommy Schuckman
e: tschuckman@aol.com
Norge, USA 49870 --postnummer.


Hi  Friends,
    Today is Saturday, in the far, frozen North of Michigan, but it's sunny outside !
    I think it's time to brighten up your day.   So here are some great news stories to make you SMILE and feel good ! !


Warm Regards,
Tom  Schuckman


Image
Here's the real corrupt campaign connection!

BREAKING: IT WAS A SETUP!!
Someone has some explaining to do!
 
It's just as the SEAL says, you don't insult military wives!

WATCH: Liberal Bill Maher ATTACKS the Widow of Fallen SEAL. Describe Him in 1 Word:
Americans everywhere will be in an UPROAR when they hear this!
 
We will defend our Constitution!
 

No comments: